Nauhličovadla

Naše společnost se zabývá dovozem vysoce čistých surovin na bázi grafitu, smolného koksu a antracitu, které se mimojiné využívají k výrobě kvalitních grafitových nauhličovadel CARBOLUX. Vstupní surovina podléhá vstupní kontrole chemického složení, probíhá proces sušení, třídění a kalcinace při teplotě přes 2800°C, během které je dosaženo extrémní chemické čistoty a krystalické struktury grafitu. Tyto vlastnosti zaručují velice rychlou rozpustnost nauhličovadla v tavenině a vysokou výtěžnost uhlíku.

Nauhličovadla CARBOLUX nabízíme v podobě tříděných granulí a lisovaných peletek. Jsou vhodné pro primární výrobu litiny a aplikaci přímo do vsázky, lze je však použít i pro sekundární navýšení uhlíku v indukčních pecích a pánvích při nižších teplotách.

Carbolux G Carbolux GCA Carbolux S Carbolux SK

Součástí naší nabídky může být i komplexní analýza používaných materiálů a asistence při zkouškách doporučeného typu nauhličovadla. Výsledkem zkoušek se stává vypočtený ekonomický přínos nauhličovadel CARBOLUX pro slévárnu, který lze předložit společně s cenovouvou nabídkou k posouzení změny dodavatele.